2019. február 13., szerda

A leghatalmasabb amerikai uralkodó

Az inka birodalom a mai Peru, Chile, Bolívia, Ecuador teljes egészét, Argentínának pedig a java részét magában foglalta. Lakossága hét és kilencmillió között lehetett. E hatalmas terület császárát alattvalói istenként tisztelték. Hatalma óriási volt. A föld java részét az állam birtokolta; az emberekre államvallást kényszerítettek; a vidéki nemeseket arra késztették, hogy minden évnek egy részét az inka fővárosban, Cuzcoban töltsék, így aztán erősen kötődtek az uralkodójukhoz, és gyengíteni tudták státuszukat is. Pachacutec császárt 1438-ban koronázták meg. Uralkodása alatt kényszerítette rá az inka kultúrát a meghódított városok népeire, és iskolákat alapított a nemeseknek. Bevezettette a tízes számrendszert a hadisarc fizetésére szolgáló rendszerben, ugyanakkor a napéven alapuló naptárt szerkesztetett. 1471-ben halt meg. A spanyolok úgy találtak rá pompás, ünnepi ruhába öltöztetett múmiájára, hogy szemgödrében aranyból készített szemek voltak.

2019. január 2., szerda

A leghatalmasabb asszonyok

Észak-Amerika keleti erdőségeiben, az irokéz társadalomban a családi közösséget a nők származása határozta meg. A férfi a házassággal csatlakozott felesége családjához. A nő egyszerűen elválhatott, ha férje cókmókját kitette a hosszúház ajtaja elé. Az irokéz közösségben a politikai hatalom az összetartozó családok csoportján - az ochrvachhirá-n keresztül-érvényesült. A nők nevezték ki a képviselőket a törzsi tanácskozásokra, ugyanakkor részt vettek maguk is az összejöveteleken, sőt befolyásolták is döntéseiket. Az irokéz asszonyok a világon politikailag a leghatalmasabbak közé számíthattak.

2018. december 11., kedd

A legnagyobb hatalmú képzeletbeli uralkodó

A 12. századtól kezdtek elterjedni Európában a nagyon gazdag és hatalmas keleten található, keresztény uralkodóról szóló hírek. 1145-ben azt írta róla egy szíriai püspök, hogy: "János pap" közvetlen leszármazottja a három napkeleti bölcsnek, a háromkirályoknak, akik Jézust felkeresték. Egész Konstantinápolyban közkézen forgott egy állítólag tőle jött levél, melyben megemlíti magáról, hogy: "gazdagabb vagyok vagyonban, erényben és hatalomban mindenkinél, aki ezen a földön él". Birodalmáról - ami egyenesen tejjel-mézzel folyó Kánaán - azt mondták, hogy óriási. A 13. században európai felfedezők indultak keletre. Keresésének eredménytelenségétől elcsüggedve aztán "székhelyét" áttették Etiópiába.

2018. november 9., péntek

A legsikeresebb inkák

Katonai értelemben véve, a legsikeresebb a 9. és 10. inka, Pachacuti valamint fia és utódja, egyben pedig tábornoka is, Tupac Yupanqui. Ők ketten osztoztak abban a hírnévben, hogy 42 különböző közösséget tudtak meghódítani, és ezzel a mai Ecuadorban található Quitotól északra, egészen a mai Peru déli részéig ki tudták alakítani az inkák hegemóniáját.

2018. október 2., kedd

Az utolsó bizánci császár, aki nyugatra látogatott

VIII. Ióannész császár azért kereste fel Itáliát, hogy tárgyaljon a konstantinápolyi ortodox egyház és a pápaság egyesítéséről. A madzsi körmenetről Benozzo Gozzoli által 1459 és 1504 között Firenzében készült festmény a császár firenzei érkezését mutatja be, de 30 évvel a tényleges látogatás után készült.

2018. szeptember 5., szerda

Az utolsó bizánci császár

XI. Konstantin 1449-ben került trónra és meghalt, amikor a törökök 1453-ban elfoglalták Konstantinápolyt. Ezzel véget ért a bizánci császárok sora. A török hódítást követően, a császári Bizánc néhány tagja áttért az iszlám hitre, és magas hivatalt is kaptak a török szultánok szolgálatában. Messzi pasa, aki 1480-ban Rodosz sikertelen ostromát irányította, maga is rokona volt az utolsó bizánci császárnak.

2018. augusztus 5., vasárnap

Az utolsó koronázás

1452-ben, amikor a Habsburg-ház tagját, Frigyest (uralkodott 1415-től '93-ig) III. Frigyes néven megkoronázták Rómában, ő lett a Szent Római Birodalom utolsó császára. Az első Nagy Károly volt, akit 800 karácsonyán koronáztak ugyanott.